ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ประกอบกิจการภายในโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2560 19:28:28     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 231

รายละเอียดและเงื่อนไข -->http://www.assets.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=MzA3MzY=

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา)

11/7/2561 10:16:52
27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

9/7/2561 14:32:05
289

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานหน่วยงานในกำกับ

9/7/2561 14:31:16
196

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

29/6/2561 11:58:23
498

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

29/6/2561 11:57:54
1419

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

22/6/2561 8:55:36
94

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกรและอาคารเรียนรวม 70 ปี

13/6/2561 9:39:37
113

การจัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/5/2561 18:19:04
40

โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่รุ่นที่2 #MAGLEAD2

23/5/2561 13:45:55
45

โครงการ well-being มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

23/5/2561 10:57:26
29