แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ปรับปรุงข้อมูล : 4/8/2560 11:40:43     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 87

นางนรมน โลไทยสงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เมื่อวันที่3 สิงหาคม 2560 ณ. Dutch Farm และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (มทร.ดอยสะเก็ด)

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

22/6/2561 8:55:36
20

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดสำนักงานบริการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/6/2561 11:28:18
20

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกรและอาคารเรียนรวม 70 ปี

13/6/2561 9:39:37
69

การจัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/5/2561 18:19:04
28

โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่รุ่นที่2 #MAGLEAD2

23/5/2561 13:45:55
21

โครงการ well-being มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

23/5/2561 10:57:26
23

ประศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

17/5/2561 11:56:25
104

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง

15/5/2561 15:40:15
121

ประชุมคณะกรรมการ Strategic Program management office(SPO)

26/4/2561 15:39:54
39

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

25/4/2561 15:55:50
155