สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร


ปรับปรุงข้อมูล : 22/8/2560 13:36:38     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 73

ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์, รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารทรัพย์สิน (Asset Manogemeng model) เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ข่าวล่าสุด

หารือร่วมกับธนาคาร เพื่อให้เห็นแนวทางในการพัฒนาบัตรนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7/2/2561 15:10:04
20

จับฉลากเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ งานรับปริญญา ประจำปี 2561

6/2/2561 17:21:09
33

Forum Smart Farm

31/1/2561 11:24:18
29

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

29/1/2561 16:12:09
37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

24/1/2561 16:20:50
55

การประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแบบแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

16/1/2561 15:40:33
71

โครงการอบรมผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ

11/1/2561 12:16:15
29

การสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/1/2561 17:27:48
63

Forum MJU co-working space

22/12/2560 16:54:08
40

คณะกรรมการประมูลเครือข่ายไร้สาย (wireless Network System) เครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12/12/2560 10:10:32
51