ประชุมพิจารณารายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 22/8/2560 11:58:29     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ประธานบริหารหน่วยงานในกำกับ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในกำกับ ประชุมพิจารณารายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ.ห้องประชุม สนอ.5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) "Ecotourism Industries For Well-Being"

11/9/2560 11:32:48
21

ประกาศเปิดประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม (ยกเว้นกาแฟสด) ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

5/9/2560 18:32:22
145

โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี2561หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4/9/2560 15:04:36
21

สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

22/8/2560 13:38:12
42

สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร

22/8/2560 13:36:38
30

ประชุมพิจารณารายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/8/2560 11:58:29
35

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4/8/2560 11:40:43
34

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

2/6/2560 17:32:21
148

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการภายในศูนย์อาหาร Green Canteen

23/5/2560 19:29:23
163

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ประกอบกิจการภายในโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2560 19:28:28
138