โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) "Ecotourism Industries For Well-Being"


ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2560 11:32:48     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) โดยมี ผศ. ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกิยรติจาก Mr. Karma Thinley, Director, The Royal Academy Construction Project and His Majesty's Secretarial จากราชอาณาจักรภูฎาน กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดโครงการครั้งนี้อีกด้วย การอบรมเสวนาในหัวข้อ  "Ecotourism Industries For Well-Being" อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ  ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี  ณ.ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

22/6/2561 8:55:36
20

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดสำนักงานบริการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/6/2561 11:28:18
20

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกรและอาคารเรียนรวม 70 ปี

13/6/2561 9:39:37
69

การจัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/5/2561 18:19:04
28

โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่รุ่นที่2 #MAGLEAD2

23/5/2561 13:45:55
21

โครงการ well-being มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

23/5/2561 10:57:26
23

ประศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

17/5/2561 11:56:25
104

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง

15/5/2561 15:40:15
121

ประชุมคณะกรรมการ Strategic Program management office(SPO)

26/4/2561 15:39:54
39

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

25/4/2561 15:55:50
155