โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) "Ecotourism Industries For Well-Being"


ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2560 11:32:48     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) โดยมี ผศ. ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกิยรติจาก Mr. Karma Thinley, Director, The Royal Academy Construction Project and His Majesty's Secretarial จากราชอาณาจักรภูฎาน กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดโครงการครั้งนี้อีกด้วย การอบรมเสวนาในหัวข้อ  "Ecotourism Industries For Well-Being" อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ  ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี  ณ.ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างผู้สอบบัญชีหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/11/2560 12:40:31
7

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม (ยกเว้นกาแฟสด) ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

26/9/2560 16:44:00
121

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

25/9/2560 11:15:28
43

ประชุมคณะกรรมการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

25/9/2560 10:40:54
30

โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) "Ecotourism Industries For Well-Being"

11/9/2560 11:32:48
52

ประกาศเปิดประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม (ยกเว้นกาแฟสด) ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

5/9/2560 18:32:22
280

โครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี2561หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4/9/2560 15:04:36
59

สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

22/8/2560 13:38:12
61

สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร

22/8/2560 13:36:38
43

ประชุมพิจารณารายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/8/2560 11:58:29
51