โครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) "Ecotourism Industries For Well-Being"


ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2560 11:32:48     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมกลุ่มย่อยผู้นำการเกษตรยุคใหม่ Modern Agricultural Leadership Program(Sub MAGLead) โดยมี ผศ. ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกิยรติจาก Mr. Karma Thinley, Director, The Royal Academy Construction Project and His Majesty's Secretarial จากราชอาณาจักรภูฎาน กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดโครงการครั้งนี้อีกด้วย การอบรมเสวนาในหัวข้อ  "Ecotourism Industries For Well-Being" อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ  ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี  ณ.ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

หารือร่วมกับธนาคาร เพื่อให้เห็นแนวทางในการพัฒนาบัตรนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7/2/2561 15:10:04
20

จับฉลากเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ งานรับปริญญา ประจำปี 2561

6/2/2561 17:21:09
33

Forum Smart Farm

31/1/2561 11:24:18
29

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

29/1/2561 16:12:09
37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

24/1/2561 16:20:50
55

การประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแบบแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

16/1/2561 15:40:33
71

โครงการอบรมผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ

11/1/2561 12:16:15
29

การสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/1/2561 17:27:48
63

Forum MJU co-working space

22/12/2560 16:54:08
40

คณะกรรมการประมูลเครือข่ายไร้สาย (wireless Network System) เครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12/12/2560 10:10:32
51