ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 27/7/2561 11:33:16     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 230

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน จำนวน 2 ตำแหน่ง --> CLICK

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานหน่วยงานในกำกับ จำนวน 1 ตำแหน่ง --> CLICK


ข่าวล่าสุด

ประกาศ ประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

24/9/2561 9:48:40
213

บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ"การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจายแผนสู่การปฎิบัติ" โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

19/9/2561 10:00:16
37

ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเช่าพื้นที่จัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

17/9/2561 19:31:58
977

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี และการดำเนินงานของโครงการ Well –Being พื้นที่ชุมพร ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

6/9/2561 10:13:24
39

ประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการตัดและเช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง

4/9/2561 10:26:22
132

คุณลักษณะของครุยฯ และรหัสสี ของทุกคณะและวิทยาลัย

3/9/2561 15:02:44
47

ประชุมคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO) ฝ่ายอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวม

31/8/2561 16:50:50
36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับ (ศูนย์ภาษา)

16/8/2561 14:29:09
51

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ บูธ หน้าโรงอาหารเทิดกสิกร

16/8/2561 14:22:11
96

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน

27/7/2561 11:33:16
231