บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ"การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจายแผนสู่การปฎิบัติ" โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย


ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2561 10:00:16     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 73

บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ"การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจายแผนสู่การปฎิบัติ" โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิบการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประกาศการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกรและศูนย์อาหาร Green Canteen

21/11/2561 9:47:19
94

ผังพื้นที่งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

16/11/2561 17:24:28
148

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช ศึกษาดูงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

16/11/2561 8:28:30
19

ประกาศเชิญชวนติดตั้งเสาสัญญาณระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Cellular Network) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

14/11/2561 11:36:05
12

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ ปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)

14/11/2561 9:52:46
27

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)

5/11/2561 9:15:28
185

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายขนมและเบเกอรี่ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

31/10/2561 8:48:35
72

ประกาศการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่จำหน่ายสินค้า เฉพาะโซนสินค้าบริโภค

26/10/2561 22:06:49
398

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์จำหน่ายสินค้า "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี"

26/10/2561 21:50:50
1172

"เลื่อน" การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าและกำหนดการจับฉลากงานวันเกษตร 85 ปี

22/10/2561 11:30:36
1044