บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ"การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจายแผนสู่การปฎิบัติ" โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย


ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2561 10:00:16     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 115

บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ"การจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจายแผนสู่การปฎิบัติ" โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิบการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารอำนวย ยศสุข

5/3/2562 14:25:32
48

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

5/3/2562 14:22:49
32

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ยื่นซองและเปิดซองการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายชุดนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

13/2/2562 16:31:41
51

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่อาคารอำนวย ยศสุข 8 ก.พ. 62

8/2/2562 16:54:26
107

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน 8 ก.พ. 2562

8/2/2562 16:52:51
60

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องแบบแต่งกายนักศึกษาใหม่

29/1/2562 16:13:50
46

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/1/2562 17:23:42
142

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

14/1/2562 17:16:08
63

ประกาศการประมูลประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/1/2562 11:20:12
272

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

24/12/2561 10:19:11
74