ประกาศประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)


ปรับปรุงข้อมูล : 20/6/2562 10:14:42     ที่มา : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)-->CLICK

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการประมูลร้านค้า ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี

19/8/2562 20:31:16
70

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี จำนวน 1 ร้าน

26/7/2562 11:48:26
143

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)

15/7/2562 17:24:58
80

ประกาศผลการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

14/7/2562 16:06:47
117

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 รายการ

1/7/2562 11:40:15
289

ประกาศประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)

20/6/2562 10:14:42
83

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครผู้สอบบัญชีของโครงการเงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัย

15/5/2562 10:00:40
80

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารอำนวย ยศสุข

5/3/2562 14:25:32
282

ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

5/3/2562 14:22:49
168

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ยื่นซองและเปิดซองการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายชุดนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

13/2/2562 16:31:41
137